Puisi Di Bawah Selimut Kedamaian Palsu Karya Widji Thukul

Berikut ini adalah puisi berjudul "Di Bawah Selimut Kedamaian Palsu" yang dibuat oleh Widji Thukul.

"Di Bawah Selimut Kedamaian Palsu"
(Karya Widji Thukul)

Apa guna punya ilmu tinggi
Kalau hanya untuk mengibuli

Apa guna banyak baca buku
Kalau mulut kau bungkam melulu

Di mana-mana moncong senjata
berdiri gagah
kongkalikong
Dengan kaum cukong

Di desa-desa rakyat dipaksa
Menjual tanah
Tapi, tapi, tapi, tapi
Dengan harga murah

Apa guna punya ilmu tinggi
Kalau hanya untuk mengibuli

Apa guna banyak baca buku
Kalau mulut kau bungkam melulu